Informatică aplicată în științe, tehnologie și economie, an 2

SEMESTRUL I

SEMESTRUL II

  • DEMONSTRAREA AUTOMATĂ A TEOREMELOR
  • PRACTICA DE CERCETARE
  • PRACTICA DE ELABORARE A TEZEI DE DIZERTAȚIE
  • SEMINAR ȘTIINȚIFIC