Istoric

Facultatea de Matematică a fost inființată în 1948 ca parte componentă a Institutului Pedagogic din Timișoara, sub denumirea de Facultatea de Matematică și Fizică. În 1952 a fost creată secția de Matematică-Fizică, iar in 1960 - secția de Geometrie.

In data de 16 Octombrie 1962 a fost luată decizia de a transforma Institutul Pedagogic în Universitatea din Timișoara.

În cadrul Universității a fost creată o Facultate de Matematică-Mecanică cu următoarele specializări: Geometrie,Analiză Matematică, si Matematică-Fizică.

Un moment important este înfiinţarea în cadrul Facultăţii de Matematică-Mecanică, în 1971, a secţiei de Informatică.

În 1974 Facultatea de Matematică-Mecanică și facultățile de Fizică, Biologie și Educație Fizică au fost comasate într-oFacultate de Științe ale Naturii, care a existat până in 1990.

În 1990 Facultatea de Științe ale Naturii a fost divizată în Facultatea de Matematică și Facultatea de Fizică.

Începând cu anul 2004 Facultatea de Matematică și-a schimbat numele în Facultatea de Matematică și Informatică.

De-a lungul anilor, în cadrul facultății, au funcționat următoarele specializări:

 • Matematică - începând din 1948
 • Informatică - începând din 1971
 • Matematică-Fizică - în perioada 1981 - 2004
 • Informatică seral - în perioada 1984 - 1992
 • Matematici aplicate - începând din 1992
 • Matematici pure - în perioada 1995 - 2001
 • Colegiul de informatică (3 ani) - în perioada 1995 - 2004
 • Birotică (3 ani) - în perioada 1997-2002
 • Matematică-Informatică - începând din 1998
 • Informatică, cu predare în limba engleză - începând din 2004
 • Informatică Aplicată - începând din 2007.

 Din octombrie 2005 se trece, conform convenției de la Bologna, la organizarea invățământului superior pe cicluri (3 ani ciclul I - licență; 2 ani ciclul II - master; 3 ani ciclul III - doctorat).

Sistemul de credite transferabile (ECTS) funcționează din 1997.