Master

Oferta educaţională a Facultăţii de Matematică şi Informatică, studii de masterat

În cadrul ciclului de studii universitare de masterat există următoarele filiere (specializări):

Domeniul Matematică

1.   Modelări analitice şi geometrice ale sistemelor (MAGS)

Cu următoarele competenţe la absolvire:

 • capacitate de  integrare şi de performanţă în cercetarea ştiinţifică de matematică fundamentală şi aplicativa;
 • capacităţi de documentare şi asimilare continuă a unor metode moderne de cercetare ;
 • formarea deprinderilor pentru munca în echipă în laboratoare de cercetare, sau de aplicare a matematicii în activităţi socio-economice;
 • consolidarea disciplinelor fundamentale de matematică pentru integrarea ca profesori în învăţământul preuniversitar şi universitar, la nivel naţional şi european.

2.   Matematică didactică (MD)

Cu următoarele competenţe la absolvire:

 • capacitatea de înţelegere şi însuşire a conceptelor de bază ale matematicii şi de verificare a cunoştinţelor învăţate;
 • capacitatea de abordare a problemelor matematizabile ale altor ştiinţe prin utilizarea tehnicii de calcul;
 • capacitatea de a însuşi şi aplica permanent rezultatele ştiinţiifice în procesul de învăţământ şi cercetare;
 • capacitatea de analiză, sinteză şi abilitatea de a lucra în echipă.

3.   Matematici financiare (MF)

Cu următoarele competenţe la absolvire:

 • capacitatea de a intelege si opera cu concepte de matematica si economie aplicata necesare pentru domeniul financiar-bancar;
 • capacitatea de a modela, simula si rezolva probleme financiar-bancare;
 • abilitati de implementare a problemelor financiar-bancare ce necesita utilizarea sistemelor de calcul;
 • capacitatea de analiza a cerintelor utilizatorilor, de identificare de solutii si software adecvate pentru rezolvarea  problemelor;
 • abilitati de lucru in echipa in context interdisciplinar si de respectare a normelor de etica specifice domeniului financiar-bancar.

Domeniul Informatică

1.   Inteligenţă Artificială şi Sisteme Distribuite - cu predare în limba romana şi engleză (IACD , AIDC)

Cu următoarele competenţe la absolvire:

 • capacitatea de a înţelege şi opera cu concepte fundamentale din domeniul ştiinţelor informaţiei şi a  calculatoarelor;
 • capacitatea de a modela, simula şi rezolva probleme ce apar în  diferite domenii şi  care necesită utilizarea unui sistem de calcul;
 • capacitatea de a analiza cerinţele utilizatorilor, de a  identifica soluţii, de a compara şi selecta instrumente teoretice şi software adecvate;
 • capacitatea de a  comunica pe teme profesionale cu specialişti în  informatica şi de a elabora rapoarte tehnice sau  articole ştiinţifice;
 • capacitatea de a transfera cunoştinţe şi de a instrui în domeniul informaticii la  nivelul învăţământului liceal;
 • capacitatea de a lucra individual şi în echipă într-un context  interdisciplinar şi de a respecta normele de etică specifice domeniului;
 • capacitatea de a se  familiariza cu noi concepte şi de a se adapta rapid la noile tehnologii ce apar în domeniul informaticii.

2.   Inginerie software (IS)

Cu următoarele competenţe la absolvire:

 • capacitatea de a intelege şi opera cu concepte fundamentale din domeniul stiintelor informatiei si a  calculatoarelor;
 • capacitatea de a modela, simula şi rezolva probleme ce apar în diferite domenii si  care necesită utilizarea unui sistem de calcul;
 • capacitatea de a comunica  pe teme profesionale cu  specialişti în  informatica şi de a elabora rapoarte tehnice sau articole ştiinţifice;
 • capacitatea de a  transfera cunoştinţe şi de a instrui în domeniul informaticii la nivelul învăţământului liceal;
 • capacitatea de a lucra individual şi în echipă într-un context interdisciplinar şi de a respecta normele de  etică specifice domeniului;
 • capacitatea de a se familiariza cu noi concepte şi de a se adapta rapid la  noile tehnologii ce apar în domeniul informaticii.

3.   Informatică  aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie (IASTE)

Cu următoarele competenţe la absolvire:

 • capacitatea de a înţelege şi opera cu concepte fundamentale din domeniul ştiinţelor informaţiei şi a  calculatoarelor;
 • capacitatea de a modela, simula şi rezolva probleme ce apar în diferite domenii  şi care necesită utilizarea unui sistem de calcul;
 • capacitatea de a analiza cerinţele utilizatorilor, de a  identifica soluţii, de a compara şi selecta instrumente teoretice si software adecvate;
 • capacitatea de a  comunica pe teme profesionale cu specialişti în informatica şi de a elabora rapoarte tehnice sau articole ştiinţifice;
 • capacitatea de a transfera cunoştinte şi de a instrui în domeniul informaticii la  nivelul învăţământului liceal;
 • capacitatea de a lucra individual şi în echipa într-un context  interdisciplinar şi de a respecta normele de etică specifice domeniului;
 • capacitatea de a se  familiariza cu noi concepte şi de a se adapta rapid la noile tehnologii ce apar în domeniul informaticii.