Licență

Oferta educaţională a Facultăţii de Matematică şi Informatică, studii de licență

În cadrul ciclului de studii universitare de licenţă există următoarele filiere (specializări):

Domeniul Matematică

1.   Matematică

Cu următoarele competenţe la absolvire:

 • predarea disciplinelor de matematică la nivel preuniversitar
 • utilizarea de softuri educaţionale
 • utilizarea matematicii in instituţii şi economie

2.   Matematică - Informatică

Cu următoarele competenţe profesionale la absolvire:

 • operarea cu noţiuni și metode matematice;
 • prelucrarea matematică a datelor, analiza şi interpretarea unor fenomene şi procese;
 • elaborarea şi analiza unor algoritmi pentru rezolvarea problemelor;
 • conceperea modelelor matematice pentru descrierea unor fenomene;
 • programarea în limbaje de nivel înalt;
 • analiza, testarea şi utilizarea sistemelor informatice.

Competenţe transversale:

 • aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă, manifestarea unor atitudini responsabile faţă de domeniul ştiinţific şi didactic, pentru valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în situaţii specifice, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională;
 • desfăşurarea eficientă si eficace a activităţilor organizate în echipa;
 • utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

3.   Matematici aplicate

Cu următoarele competenţe profesionale la absolvire:

 • operarea cu noţiuni și metode matematice;
 • prelucrarea matematică a datelor, analiza şi interpretarea unor fenomene şi procese;
 • elaborarea şi analiza unor algoritmi pentru rezolvarea problemelor;
 • conceperea modelelor matematice pentru descrierea unor fenomene;
 • aplicarea modelelor matematice pentru rezolvarea problemelor de tip interdisciplinar;
 • utilizarea pachetelor de programe specializate pentru rezolvarea problemelor matematice.

Competenţe transversale:

 • aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă, manifestarea unor atitudini responsabile faţă de domeniul ştiinţific şi didactic, pentru valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în situaţii specifice, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională;
 • desfăşurarea eficientă si eficace a activităţilor organizate în echipa;
 • utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

Domeniul Informatică

1.   Informatică - cu predare în limba română

Cu următoarele competenţe la absolvire:

 • bazele teoretice ale informaticii
 • programare în limbaje de nivel înalt
 • utilizarea şi administrarea sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare
 • baze de date
 • utilizarea produselor software şi implementarea lor pe bază de specificaţii

2.   Informatică - cu predare în limba engleza

Cu următoarele competenţe la absolvire:

 • bazele teoretice ale informaticii
 • programare în limbaje de nivel înalt
 • utilizarea şi administrarea sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare
 • baze de date
 • utilizarea produselor software şi implementarea lor pe bază de specificaţii

3.   Informatică aplicată

Cu următoarele competenţe la absolvire:

 • bazele teoretice ale informaticii
 • utilizarea şi administrarea sistemelor de calcul şi reţelelor de calculatoare
 • programare în limbaje de nivel înalt
 • implementarea si testarea produselor software