Secretariat Virtual


Începând cu acest an universitar 2018-2019, interfața cu studenții este asigurată doar prin intermediul Info Centrului. Astfel, pentru orice tip de solicitare, vă rugăm să vă adresați direct la Info Centru între orele 8-16 (solicitările venite din partea studenților vor fi adresate numai la Info Centru, nu secretarei pe care ati avut-o anul trecut).

Programul de lucru cu publicul este:

LUNI – VINERI între orele 8 – 16 la biroul 236

(et. 2, la secretariatul facultății).


Solicitări:
  • adeverințe;
  • ridicare carnete de student și legitimații de călătorie (pentru studenții din anul I);
  • vizare carnete de student și legitimații de călătorie (pentru restul anilor);
  • foi matricole;
  • altele.

Pentru a obține o adeverință de la secretariat, studentul se prezintă cu carnetul de student la Info Centru, completează cererea primită de la Info Centru (doar pentru adeverințele cu 4 semnături) și o depune tot la Info Centru

sau

studentul listează cererea de pe site-ul facultății (click aici), o completează, o semnează și apoi o trimite scanată (la Subiect se scrie: Eliberare adeverință) la adresa: secretariat.mateinfo@e-uvt.ro. Studentul va primi un e-mail de confirmare.

La Info Centru cererile se primesc și adeverințele se eliberează numai pe baza carnetului de student vizat (în anul universitar curent).

Perioada de eliberare a adeverințelor de la depunerea cererii este:
  • Adeverințele cu 2 semnături (semnate de conducerea facultății): minim 24 ore (o zi);
  • Adeverințele cu 4 semnături (semnate și de conducerea universității): minim 72 ore (3 zile).

Tipuri de adeverințe:

Adeverințe care conțin 2 SEMNĂTURI
(rezolvare: 24 ore)
Adeverințe care conțin 4 SEMNĂTURI
(rezolvare: 72 ore)
Cazare cămin Loc de muncă
Altă facultate
(pentru cei care studiază la 2 facultăți)
Angajare
DRI (Erasmus) / Români de pretutindeni Medic de familie
DPPD Deduceri
Voluntariat Casa județeană de asigurări de sănătate
Bursă Erasmus Casa județeană de pensii
Alocație din străinătate
Card european de sănătate
Concediu de studii
Ajutor social
Bancă
Practică de vară
Protecția copilului
Direcția copilului
Permis de ședere (străini)
Poliție
Tribunal
DGASPC
Vize
Proiecte POSDRU
Subvenție gaz
Apă
Salubrizare
Work and Travel


Program personal Info Centru:

Interval orar Luni Marți Miercuri Joi Vineri
8:00-12:00 Eva Muszi Corina Leșeanu Ana Mateescu Violeta Miculescu Anca Eduțanu
12:00-16:00 Ana Mateescu Violeta Miculescu Anca Eduțanu Ana Mateescu Violeta Miculescu