Finalizare studii licență

 • Inscriere și predare lucrări: 9-10 septembrie (orele 9:00-14:00), 11 septembrie (orele 9:00-12:00)
 • Proba scrisă (Informatică) / Proba orală (Matematică): 12 septembrie, ora 9
 • Susținerea lucrării de licență: 14 septembrie


Acte necesare pentru inscriere licenta

 • depunerea lucrării de licenţă (care va conţine un Rezumat/Abstract al lucrării, redactat în limba engleză, semnat de autorul lucrării şi o Declaraţie privind originalitatea conţinutului lucrării);
 • o cerere de susţinere a examenului de licenţă (click cereri);
 • avizul coordonatorului ştiinţific pe lucrarea de licenţă;
 • un CD conţinând într-un director lucrarea în format electronic (format PDF şi toate fişierele sursă) şi, dacă este cazul, în alt director aplicaţia software (executabil şi toate fişierele sursă);
 • certificat de competenţă lingvistică;
 • pentru candidaţii externi se depune foaia matricolă parţială în original;
 • raportul de similaritate semnat pe fiecare pagină de către coordonatorul ştiinţific;
 • copie certificat de naștere;
 • copie carte de identitate;
 • 2 fotografii color, format 3 x 4 cm, realizate recent, identice, pe hârtie fotografică.
Declarație plagiatStudenții sunt rugați să depună la secretariat cererea cu titlul lucrarii de licența până pe 21 iunie 2019.

Teme Lucrari de Licență - Anul universitar 2019-2020 - Informatică
Teme Lucrari de Licență - Anul universitar 2019-2020 - Matematică informatică, Matematici aplicate, Matematică
Cerere titlu lucrare de licență - 2020

Tematica probei orale a examenului de licența - anul universitar 2018-2019 - Matematică


Finalizarea programelor de studii de licență în anul universitar 2018-2019 se va face în conformitate cu prevederile Metodologiei FMI.
Conform Regulamentului UVT, studenții trebuie să folosească un template standardizat pentru coperta și pagina de titlu ale lucrării de licență. Variantele Word si Latex, precum și logo-ul facultății, se pot descărca de la următoarele link-uri:
- prima_pagina_licenta_word.docx
- template_licenta.tex
- FMI-03.png

Metodologie privind verificarea originalității lucrărilor de finalizare a studiilor universitare de licență și de master în Universitatea de Vest din Timişoara