Finalizare studii master

  • Inscriere și predare lucrări: 9-11 septembrie (orele 9:00-14:00), 12 septembrie (orele 9:00-12:00)
  • Susținerea lucrării de dizertație: 13 septembrie


Acte necesare înscriere master

  • depunerea lucrării de disertaţie (care va contine un Rezumat/Abstract al lucrării, redactat în limba engleză, semnat de autorul lucrării şi o Declaraţie privind originalitatea conţinutului lucrării);
  • o cerere de susţinere a examenului de disertaţie (click cereri);
  • avizul conducătorului ştiinţific pe lucrarea de disertaţie;
  • un CD conţinând într-un director lucrarea în format electronic (format PDF şi toate fişierele sursă) şi, dacă este cazul, în alt director aplicaţia software (executabil şi toate fişierele sursă).
  • raportul de similaritate semnat pe fiecare pagină de către coordonatorul ştiinţific;
  • copie certificat de naștere;
  • copie carte de identitate.
Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examen cu plata unei taxe stabilite de Senatul UVT.
Declarație plagiatStudenții sunt rugați să depună la secretariat cererea cu titlul lucrarii de dizertație până pe 21 iunie 2019.

Teme Lucrari de Disertatie - Anul universitar 2019-2020 - Informatică
Teme Lucrari de Disertație - Anul universitar 2019-2020 - MAGS
Teme Lucrari de Disertație - Anul universitar 2019-2020 - MF
Cerere titlu lucrare de Disertație - 2020


Finalizarea programelor de studii de master în anul universitar 2018-2019 se va face în conformitate cu prevederile Metodologiei FMI.
Conform Regulamentului UVT, studenții trebuie să folosească un template standardizat pentru coperta și pagina de titlu ale lucrării de licență. Variantele Word si Latex, precum și logo-ul facultății, se pot descărca de la următoarele link-uri:
- prima_pagina_master_word.docx
- template_master.tex
- FMI-03.png

Metodologie privind verificarea originalității lucrărilor de finalizare a studiilor universitare de licență și de master în Universitatea de Vest din Timişoara