Informatică Română

Cu următoarele competenţe la absolvire:

- bazele teoretice ale informaticii;
- programare în limbaje de nivel înalt;
- utilizarea şi administrarea sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare;
- baze de date;
- utilizarea produselor software şi implementarea lor pe bază de specificaţii;