Anul universitar 2018-2019

Semestrul 2


Situația finală bursieri: Important! Studenții care beneficiează de burse(oricare ar fi tipul acesteia) și care nu au depus încă numărul de cont, sunt rugați să depună acest numar de cont la secretariatul facultății, cât mai urgent.

- Burse sociale
- Bursieri Informatică Licență
- Bursieri Matematică Licență
- Bursieri Informatică Master
- Bursieri Matematică Master


- ANUNŢ CONTESTAȚII BURSE FMI Semestrul II, an universitar 2018/2019

Bursele finale - inainte de contestații: Eventualele contestații pot fi depuse până în data de 13 Martie, ora 14 la secretariatul facultății. (camera 236).
- Bursieri - Burse Sociale
- Bursieri Informatică Licență
- Bursieri Matematică Licență
- Bursieri Informatică Master
- Bursieri Matematică Master

Important ! Studenții ce se regăsesc în tabelul de mai jos cu dosarul incomplet, trebuie să aducă actele lipsă la decanatul facultatii, până miercuri, la ora 12:00.

- Tabel nominal cu situația dosarelor pentru bursa socială, anul universitar 2018-2019, semestrul al II-lea

- Potențiali Bursieri Informatică Licență
- Potențiali Bursieri Matematică Licență
- Potențiali Bursieri Informatică Master
- Potențiali Bursieri Matematică Master


- Anunț burse - semestrul 2
- CERERE DE BURSA SOCIALĂ (pentru familiile de studenți)
- CERERE DE BURSA SOCIALĂ (studenți proveniți din Casele de Copii și Centre de Plasament)
- CERERE DE BURSA SOCIALĂ (studenți care provin din familii ale căror venituri Iunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici de 1162 lei/lună)
- CERERE DE BURSA SOCIALĂ (studenți care au împlinit vârsta de 26 de ani)
- DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDBRE


Semestrul 1

Notă: Studenții ce se regăsesc pe aceste liste sunt rugați să aducă până luni 12 noiembrie numărul contului personal (este obligatoriu să fie deschis pe numele studentului ce beneficiează de bursă) în care doresc să le fie virate aceste burse.
Actualizare 09.11.2018 - 13:15: Modifcarea adaugă două burse sociale și comunică benficiarii burselor speciale.

- Bursieri - Burse Sociale
- Bursieri Informatică Licență
- Bursieri Matematică Licență
- Bursieri Informatică Master
- Bursieri Matematică Master

- Rezolutii contestatii burse - semestrul I FMI

- Burse de Performanță
- Potențiali Bursieri - Burse Sociale
- Potențiali Bursieri Informatică Licență
- Potențiali Bursieri Matematică Licență
- Potențiali Bursieri Informatică Master
- Potențiali Bursieri Matematică Master


Anunț burse Anul universitar 2018-2019 - Semestrul 1


REGULAMENT privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara (UVT)