Sesiunea D (pentru studenții din anii terminali)ANUNȚ VOLUNTARIAT

SEMESTRUL II 2019

Portofoliile în vederea acordării creditelor pentru activități de voluntariat vor fi depuse de către studenți și evaluate în acest semestru după următorul calendar:
  • 6-21 iunie 2019 – depunerea portofoliilor, la secretariatul facultății sau la sediul OSUT (sediul central UVT, bd. Vasile Pârvan nr. 4, etaj 2, cam. 247);
  • 24-25 iunie 2019 – evaluarea portofoliilor de către comisia constituită la nivelul fiecărei facultăți conform articolului 11 din Regulamentul privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat;
  • 26 iunie 2019 – afișarea rezultatelor evaluării portofoliilor, pe site-ul fiecărei facultăți și pe site-ul OSUT (www.osut.ro);
  • 27 iunie 2019 – depunerea eventualelor contestații, la secretariatul facultății sau la sediul OSUT (sediul central UVT, bd. Vasile Pârvan nr. 4, etaj 2, cam. 247);
  • 28 iunie 2019 – analiza eventualelor contestații depuse și afișarea rezoluțiilor asupra acestora pe site-ul fiecărei facultăți și pe site-ul OSUT (www.osut.ro).
Portofoliile depuse de studenți în vederea acordării creditelor pentru activități de voluntariat trebuie să fie constituite din:
  • Raport de activitate aferent activităților în baza cărora se solicită creditele (conform – Anexei 2 la Regulamentul privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat);
  • Copii aferente diplomelor, titlurilor sau certificărilor – dacă este cazul;
  • Adeverință din partea ONG-ului înregistrat în Repertoarul ONG al UVT care să ateste activitatea de voluntariat în cuantum de minimum 60 ore;
  • Evaluare realizată de supervizorul/coordonatorul voluntarului din cadrul ONG-ului în care s-a realizat activitatea de voluntariat (conform Anexei 3 la Regulamentul privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat).

Orice student al Universității de Vest din Timișoara are dreptul de a depune portofoliu în vederea acordării creditelor pentru activități de voluntariat.

Rezultatele analizei dosarelor de VOLUNTARIAT - Semestrul II 2019


ANUNȚ

În atenția studenților din anii terminali
ANUL III (licență)
și ANUL II (master)
TOATE PROGRAMELE DE STUDII,

Cererile de reexaminare pentru examenele restante din anii I si II planificate în perioada 17.06.2019 – 30.06.2019 - Sesiunea C (aferentă semestrelor I și II), se depun la secretariatul facultății până în data de 31 mai 2019.(click cerere)


ANUNȚ

În atenția studenților din ANUL II (licență)
TOATE PROGRAMELE DE STUDII,

Cererile de reexaminare pentru examenele restante din anul I planificate în perioada 01.07.2019 – 07.07.2019 - Sesiunea BII (aferentă semestrului II), se depun la secretariatul facultății până în data de 21 iunie 2019.(click cerere).


Pentru restituirea a 1/2 din taxa de reexaminare, se vor depune la Infocentru (et.2, bir. 236, intre orele 8-16) urmatoarele documente:

- Cererea de restituire (click cerere)
- Copie C.I.
- Extras de la bancă cu contul IBAN.

În atenţia studenţilor care au optat pentru disciplina facultativă "Voluntariat"

Rezolutia Comisiei FMI de analiza a dosarelor de voluntariat

Studenții ce au optat pentru disciplina facultativă "Voluntariat" sunt rugați să depună dosarul de evaluare a activitaților individuale de voluntariat la secretariatul facultății, până joi 7 februarie, ora 12. Vă rog să consultati Regulamentul UVT de acordare a creditelor de voluntariat completând Anexa 2 și Anexa 3. Dosarul trebuie să conțină documente justificative ale activităților voluntare desfășurate în cadrul UVT.

- Regulament privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat
- Anexa 2 - Raport al activității de voluntariat
- Anexa 3 - Raport de evaluare a activității de voluntariat


În atenția studenților care au examene restante din anii anteriori:

Examenele restante din anii anteriori pot fi susținute doar în sesiunea A2 (11.02-17.02.2019). Prezentarea la examen este condiționată de completarea și depunerea unei cereri (link cerere) și plata taxei de reexaminare (200 lei/examen).
Cererile pot fi depuse în perioadele 07.01 - 11.01.2019 și 14.01 - 18.01.2019 între orele 8:00 si 16:00 la Secretariatul Facultății de Matematică și Informatică - cam 236, etaj 2.


Metodologie transport feroviar gratuit pentru studenți

NORMELE METODOLOGICE din 31 ianuarie 2017 privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi. Publicate în Monitorul Oficial 91 din 01-feb-2017.