Dragi studenți din anul 1,

În perioada 28 septembrie – 4 octombrie va avea loc o serie de activități în cadrul programului “Săptămâna de inițiere”, prin care se urmărește să se faciliteze tranziția de la mediul preuniversitar la mediul universitar pentru studenții înmatriculați în anul 1 al ciclului de studii universitare de licență.

Programul cuprinde activități din următoarele categorii:
  • Activități de inițiere organizate la nivelul UVT
  • Activități de inițiere organizate nivelul FMI
  • Activități didactice

Programul activităților de inițiere (comun pentru Matematică și Informatică) - poate fi consultat accesând următorul link.

Programul activităților didactice incluse în săptămâna de inițiere:
Toate activitățile se vor desfășura online iar link-urile pentru conectare vor fi comunicate prin e-mail în zilele următoare.

Incepând cu 5.10.2020 activitățile didactice se vor desfășura conform orarului ce va fi postat în curând.


Anunț solicitări reînmatriculare/prelungire studii

(Data postare: 16.09.2020)
Cererile de prelungire (link Cerere prelungire școlaritate) se depun până in data de 25 septembrie 2020, la adresa secretarului de care aparțineți
Cererile de reînmatriculare (link Cerere reînmatriculare) se depun până in data de 2 octombrie 2020, la adresa secretarului de care aparțineți

Eva Muzsi - eva.muzsi@e-uvt.ro
Secretar domeniul Informatica, programele de studii Informatică aplicată și Informatică în limba engleza

Violeta Miculescu - violeta.miculescu@e-uvt.ro
Secretar
master - toate programele de studii
licenta domeniul Matematica - toate programele de studii
licență domeniul Informatica - programul Informatică


În atenția studenților din anii terminali – sesiunea D (07.09.2020 – 09.09.2020)

(Data postare: 29.07.2020)
Informații:
 • taxa de reexaminare = 250 lei / examen
 • cererea se depune numai online prin transmitere la adresa e-mail corespunzătoare programului de studii (tabel mai jos)
 • perioada de depunere a cererilor: 01.09.2020 – 03.09.2020
 • un student poate depune o singură cerere prin care se solicită reexaminarea la maxim 3 examene
 • taxele se achită cu minim 48 ore înainte de data examenului

Etape:
1. Se completează cererea folosind formularul disponibil la următorul link pentru sesiunea D și se transmite prin e-mail pe adresa secretarei responsabile de programul de studii:

Nr Programe de studii Secretar Adresa
1 Informatică aplicată,
Informatică în limba engleză
Eva Muzsi eva.muzsi@e-uvt.ro
2 Informatică în limba română Anca Eduțanu anca.edutanu@e-uvt.ro
3 Matematică, Matematică informatică,
Matematică aplicată,
toate programele de Master
Violeta Miculescu violeta.miculescu@e-uvt.ro

2. Se achită online (folosind https://plationline.uvt.ro/ - plată taxă pe disciplină studenți):

În atenția studenților din anii I si II – sesiunea C pentru măriri și restanțe (07.09.2020 - 20.09.2020)

(Data postare: 29.07.2020)
Informații:
 • măririle sunt gratuite
 • taxa de reexaminare pentru restanțe = 100 lei / examen
 • perioada de depunere a cererilor: 01.09.2020 – 03.09.2020
 • numărul de examene care pot fi specificate pe cerere nu este limitat
 • cererile se depun numai online

Etape:
1. a) Pentru măriri se completeaza cererea folosind formularul disponibil la următorul link pentru mariri sesiunea C.

b) Se completează cererea pentru restanțe folosind formularul disponibil la următorul link pentru sesiunea C și se transmite prin e-mail de pe adresa e-uvt pe adresa secretarei responsabile de programul de studii:


Nr Programe de studii Secretar Adresa
1 Informatică aplicată,
Informatică în limba engleză
Eva Muzsi eva.muzsi@e-uvt.ro
2 Informatică în limba română anul I și II Corina Leșeanu corina.leseanu@e-uvt.ro
3 Matematică, Matematică informatică,
Matematică aplicată,
toate programele de Master
Violeta Miculescu violeta.miculescu@e-uvt.ro

2. Se achită online (folosind https://plationline.uvt.ro/ - plată taxă pe disciplină studenți):


ANUNȚ CAZARE ANUL UNIVERSITAR - 2020/2021 (Link) (Actualizare: 02.07.2020)

REZOLUȚII VOLUNTARIAT SEMESTRUL II - 2019/2020 (Link) (Actualizare: 30.06.2020)
Notă: Eventualele contestații se pot depune online la adresa de email: aurelian.craciunescu@e-uvt.ro, până joi, 2 iulie, ora 14:00.

ANUNȚ VOLUNTARIAT SEMESTRUL II - 2019/2020 (Link) (Actualizare: 18.06.2020)


Evaluarea activității didactice de către studenți

(Actualizare: 27.05.2020)

Anul universitar 2019-2020, semestrul 2


Scop: evaluarea cadrelor didactice de către studenți are rolul de a colecta opiniile și feedback-ul acestora cu privire la procesul educațional pe care l-au parcurs în acest semestru; feedback-ul va fi folosit pentru îmbunătățirea activității cadrelor didactice și a serviciilor educaționale oferite de Universitatea de Vest din Timișoara.

Perioada în care se poate completa formularul de evaluare: 26.05.2020-8.06.2020

Mod de completare:
 • Se accesează platforma https://elearning.e-uvt.ro, pe baza autentificării cu adresa de e-mail de e-uvt.
 • Din „Pagina Mea” se apasă butonul „Evaluarea cadrelor didactice de către studenți” (butonul cu imaginea unei broaște țestoase).

Confidențialitate: chiar dacă pe platformă autentificarea se realizează cu contul de e-mail de e-uvt și parola proprie, evaluarea cadrelor didactice de către studenți este 100% anonimă, răspunsurile fiind criptate în așa fel încât să nu poată fi identificați autorii răspunsurilor.

Suport: În cazul în care se întâmpină dificultăți în procesul de evaluare sau se identifică erori în formular, se va utiliza butonul de „Ajutor” din partea de sus a paginii de evaluare.
In atenția studenților care au DISCIPLINE RESTANTE DIN ANII ANTERIORI

(Data postare: 14.05.2020)

 • Studenții care au recontractat o disciplină au dreptul să se prezinte la oricare dintre sesiunile de examen (sesiunea B1/colocviu, respectiv sesiunea B2)
 • Studenții care au specificat reexaminare în contractul disciplinelor se pot prezenta doar în sesiunea B2

In ambele situații se parcurg următoarele ETAPE:

1. Se completează cererea de reevaluare foloasind formularul disponibil la următorul link pentru sesiunea B sau următorul link pentru sesiunea C și se transmite prin e-mail de pe adresa e-uvt pe adresa secretarei responsabile de programul de studii (tabel mai jos)
2. Se achită online (folosind https://plationline.uvt.ro/ - plată taxă pe disciplină studenți):

taxa de recontractare = taxa anuală de studii/60*numărul de credite ale disciplinei recontractate
taxa de reexaminare = 100 lei/ examen

3. Dacă plata se efectuează prin ordin de plată la o bancă, dovada plății se transmite prin e-mail pe adresa secretarei responsabile de programul de studii.

Nr Programe de studii Secretar Adresa
1 Informatică aplicată,
Informatică în limba engleză
Eva Muzsi eva.muzsi@e-uvt.ro
2 Informatică în limba română anul I și II Corina Leșeanu corina.leseanu@e-uvt.ro
3 Informatică în limba română – anul III Anca Eduțanu anca.edutanu@e-uvt.ro
4 Matematică, Matematică informatică,
Matematică aplicată,
toate programele de Master
Violeta Miculescu violeta.miculescu@e-uvt.ro

Calendarul de transmitere a cererilor de reevaluare:

Nr Tip reevaluare, tip disciplină Termen
1 Recontractare disciplină cu colocviu – an terminal 17.05.2020
2 Recontractare disciplină cu colocviu – an neterminal 20.05.2020
3 Recontractare disciplină cu examen în sesiune – an terminal 22.05.2020
4 Recontractare disciplină cu examen în sesiune – an neterminal 29.05.2020
5 Reexaminare (sesiunea B2); restanțe din anii anteriori pentru studenții din anul terminal (sesiunea C) 15.06.2020

Obs.: Nota obținută la examen NU va fi trecută în UMS până când nu se transmite dovada plății taxei corespunzătoare.
Programul "Euro 200" privind acordarea unui ajutor financiar studenților în vederea stimulării achiziționării de calculatoare

(Data postare: 08.04.2020)In atenția studenților din anii terminali (licență, master)

(Data postare: 27.02.2020)

Conform HS 104/17.01.2020 activitatea didactică corespunzătoare anului III (programe de licență) și anului II (programe de master) se va desfășura pe parcursul a 13 săptămâni (modul de recuperare a activităților din a 14-a săptămâna va fi anunțat pentru fiecare disciplină în parte)

CALENDAR DOSARE VOLUNTARIAT

- SEMESTRUL I 2019 - 2020 -

Portofoliile pentru creditele activităților de voluntariat vor fi depuse de către studenți și evaluate în acest semestru după următorul calendar:
 • 20-31 ianuarie 2020 – depunerea portofoliilor, la secretariatul facultății (biroul 236) sau la sediul OSUT (sediul central UVT, bd. Vasile Pârvan nr. 4, etaj 2, cam. 247);
 • 3-4 februarie 2020 – evaluarea portofoliilor de către comisia constituită la nivelul fiecărei facultăți conform articolului 11 din Regulamentul privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat;
 • 5 februarie 2020 – afișarea rezultatelor evaluării portofoliilor, pe site-ul fiecărei facultăți și pe site-ul OSUT (www.osut.ro);
 • 6 februarie 2020 – depunerea eventualelor contestații, la secretariatul facultății sau la sediul OSUT (sediul central UVT, bd. Vasile Pârvan nr. 4, etaj 2, cam. 247);
 • 7 februarie 2020 – analiza eventualelor contestații depuse și afișarea rezoluțiilor asupra acestora pe site-ul fiecărei facultăți și pe site-ul OSUT (www.osut.ro).

Rezultatele analizei dosarelor de VOLUNTARIAT - Semestrul I 2019 - 2020


Structura anului universitar 2019-2020 (Data actualizare: 22.06.2020)

Evaluarea cadrelor didactice de către studenți (8-18 ianuarie 2020) (Data postare: 08.01.2020)


Anunț

- referitor la disciplinele complementare -

Studenții care NU au optat încă pentru discipline complementare, mai pot face acest lucru accesând platforma www.dct.uvt.ro, până cel târziu joi, 10 octombrie 2019.

Studenții care au restanțe la disciplinele complementare pot să aleagă să opteze pentru alte discipline complementare, pentru ambele semestre ale acestui an universitar, până cel târziu joi, 10 octombrie 2019, achitând o taxă de 100 de lei/disciplină. Acești studenți trebuie să se prezinte la secretariatul facultății pentru a li se aloca o disciplină generică, după care pot achita taxa (până cel târziu în 11 octombrie 2019).

Intrucât anul universitar a început deja NU se mai pot efectua transferuri între discipline.


ANUNȚ RESTITUIRE AVANS TAXĂ ȘCOLARIZARE

- în atenția studenților admiși în anul 1 licență/master care au achitat avansul pentru taxa de școlarizare (900 / 1050 lei) și ulterior au trecut pe un loc finanțat de la bugetul de stat -

Incepând cu 30 septembrie 2019 pot fi depuse la secretariatul Facultății de Matematică și Informatică (cam. 236) cereri de returnare a avansului (click cerere) însoțite de:
 • copie CI
 • dovada plății (chitanța în original sau document care atestă plata online)
 • copie extras de cont bancar (al cărui titular este studentul) pe care să fie vizibil codul IBAN


Sesiunea D (pentru studenții din anii terminali)ANUNȚ VOLUNTARIAT

SEMESTRUL II 2019

Portofoliile în vederea acordării creditelor pentru activități de voluntariat vor fi depuse de către studenți și evaluate în acest semestru după următorul calendar:
 • 6-21 iunie 2019 – depunerea portofoliilor, la secretariatul facultății sau la sediul OSUT (sediul central UVT, bd. Vasile Pârvan nr. 4, etaj 2, cam. 247);
 • 24-25 iunie 2019 – evaluarea portofoliilor de către comisia constituită la nivelul fiecărei facultăți conform articolului 11 din Regulamentul privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat;
 • 26 iunie 2019 – afișarea rezultatelor evaluării portofoliilor, pe site-ul fiecărei facultăți și pe site-ul OSUT (www.osut.ro);
 • 27 iunie 2019 – depunerea eventualelor contestații, la secretariatul facultății sau la sediul OSUT (sediul central UVT, bd. Vasile Pârvan nr. 4, etaj 2, cam. 247);
 • 28 iunie 2019 – analiza eventualelor contestații depuse și afișarea rezoluțiilor asupra acestora pe site-ul fiecărei facultăți și pe site-ul OSUT (www.osut.ro).
Portofoliile depuse de studenți în vederea acordării creditelor pentru activități de voluntariat trebuie să fie constituite din:
 • Raport de activitate aferent activităților în baza cărora se solicită creditele (conform – Anexei 2 la Regulamentul privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat);
 • Copii aferente diplomelor, titlurilor sau certificărilor – dacă este cazul;
 • Adeverință din partea ONG-ului înregistrat în Repertoarul ONG al UVT care să ateste activitatea de voluntariat în cuantum de minimum 60 ore;
 • Evaluare realizată de supervizorul/coordonatorul voluntarului din cadrul ONG-ului în care s-a realizat activitatea de voluntariat (conform Anexei 3 la Regulamentul privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat).

Orice student al Universității de Vest din Timișoara are dreptul de a depune portofoliu în vederea acordării creditelor pentru activități de voluntariat.

Rezultatele analizei dosarelor de VOLUNTARIAT - Semestrul II 2019


ANUNȚ

În atenția studenților din anii terminali
ANUL III (licență)
și ANUL II (master)
TOATE PROGRAMELE DE STUDII,

Cererile de reexaminare pentru examenele restante din anii I si II planificate în perioada 17.06.2019 – 30.06.2019 - Sesiunea C (aferentă semestrelor I și II), se depun la secretariatul facultății până în data de 31 mai 2019.(click cerere)


ANUNȚ

În atenția studenților din ANUL II (licență)
TOATE PROGRAMELE DE STUDII,

Cererile de reexaminare pentru examenele restante din anul I planificate în perioada 01.07.2019 – 07.07.2019 - Sesiunea BII (aferentă semestrului II), se depun la secretariatul facultății până în data de 21 iunie 2019.(click cerere).


Pentru restituirea a 1/2 din taxa de reexaminare, se vor depune la Infocentru (et.2, bir. 236, intre orele 8-16) urmatoarele documente:

- Cererea de restituire (click cerere)
- Copie C.I.
- Extras de la bancă cu contul IBAN.

În atenţia studenţilor care au optat pentru disciplina facultativă "Voluntariat"

Rezolutia Comisiei FMI de analiza a dosarelor de voluntariat

Studenții ce au optat pentru disciplina facultativă "Voluntariat" sunt rugați să depună dosarul de evaluare a activitaților individuale de voluntariat la secretariatul facultății, până joi 7 februarie, ora 12. Vă rog să consultati Regulamentul UVT de acordare a creditelor de voluntariat completând Anexa 2 și Anexa 3. Dosarul trebuie să conțină documente justificative ale activităților voluntare desfășurate în cadrul UVT.

- Regulament privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat
- Anexa 2 - Raport al activității de voluntariat
- Anexa 3 - Raport de evaluare a activității de voluntariat


În atenția studenților care au examene restante din anii anteriori:

Examenele restante din anii anteriori pot fi susținute doar în sesiunea A2 (11.02-17.02.2019). Prezentarea la examen este condiționată de completarea și depunerea unei cereri (link cerere) și plata taxei de reexaminare (200 lei/examen).
Cererile pot fi depuse în perioadele 07.01 - 11.01.2019 și 14.01 - 18.01.2019 între orele 8:00 si 16:00 la Secretariatul Facultății de Matematică și Informatică - cam 236, etaj 2.


Metodologie transport feroviar gratuit pentru studenți

NORMELE METODOLOGICE din 31 ianuarie 2017 privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi. Publicate în Monitorul Oficial 91 din 01-feb-2017.