CALENDAR DOSARE VOLUNTARIAT

- SEMESTRUL I 2019 - 2020 -

Portofoliile pentru creditele activităților de voluntariat vor fi depuse de către studenți și evaluate în acest semestru după următorul calendar:
 • 20-31 ianuarie 2020 – depunerea portofoliilor, la secretariatul facultății (biroul 236) sau la sediul OSUT (sediul central UVT, bd. Vasile Pârvan nr. 4, etaj 2, cam. 247);
 • 3-4 februarie 2020 – evaluarea portofoliilor de către comisia constituită la nivelul fiecărei facultăți conform articolului 11 din Regulamentul privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat;
 • 5 februarie 2020 – afișarea rezultatelor evaluării portofoliilor, pe site-ul fiecărei facultăți și pe site-ul OSUT (www.osut.ro);
 • 6 februarie 2020 – depunerea eventualelor contestații, la secretariatul facultății sau la sediul OSUT (sediul central UVT, bd. Vasile Pârvan nr. 4, etaj 2, cam. 247);
 • 7 februarie 2020 – analiza eventualelor contestații depuse și afișarea rezoluțiilor asupra acestora pe site-ul fiecărei facultăți și pe site-ul OSUT (www.osut.ro).

Rezultatele analizei dosarelor de VOLUNTARIAT - Semestrul I 2019 - 2020


Anunț

- referitor la disciplinele complementare -

Studenții care NU au optat încă pentru discipline complementare, mai pot face acest lucru accesând platforma www.dct.uvt.ro, până cel târziu joi, 10 octombrie 2019.

Studenții care au restanțe la disciplinele complementare pot să aleagă să opteze pentru alte discipline complementare, pentru ambele semestre ale acestui an universitar, până cel târziu joi, 10 octombrie 2019, achitând o taxă de 100 de lei/disciplină. Acești studenți trebuie să se prezinte la secretariatul facultății pentru a li se aloca o disciplină generică, după care pot achita taxa (până cel târziu în 11 octombrie 2019).

Intrucât anul universitar a început deja NU se mai pot efectua transferuri între discipline.


ANUNȚ RESTITUIRE AVANS TAXĂ ȘCOLARIZARE

- în atenția studenților admiși în anul 1 licență/master care au achitat avansul pentru taxa de școlarizare (900 / 1050 lei) și ulterior au trecut pe un loc finanțat de la bugetul de stat -

Incepând cu 30 septembrie 2019 pot fi depuse la secretariatul Facultății de Matematică și Informatică (cam. 236) cereri de returnare a avansului (click cerere) însoțite de:
 • copie CI
 • dovada plății (chitanța în original sau document care atestă plata online)
 • copie extras de cont bancar (al cărui titular este studentul) pe care să fie vizibil codul IBAN


Sesiunea D (pentru studenții din anii terminali)ANUNȚ VOLUNTARIAT

SEMESTRUL II 2019

Portofoliile în vederea acordării creditelor pentru activități de voluntariat vor fi depuse de către studenți și evaluate în acest semestru după următorul calendar:
 • 6-21 iunie 2019 – depunerea portofoliilor, la secretariatul facultății sau la sediul OSUT (sediul central UVT, bd. Vasile Pârvan nr. 4, etaj 2, cam. 247);
 • 24-25 iunie 2019 – evaluarea portofoliilor de către comisia constituită la nivelul fiecărei facultăți conform articolului 11 din Regulamentul privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat;
 • 26 iunie 2019 – afișarea rezultatelor evaluării portofoliilor, pe site-ul fiecărei facultăți și pe site-ul OSUT (www.osut.ro);
 • 27 iunie 2019 – depunerea eventualelor contestații, la secretariatul facultății sau la sediul OSUT (sediul central UVT, bd. Vasile Pârvan nr. 4, etaj 2, cam. 247);
 • 28 iunie 2019 – analiza eventualelor contestații depuse și afișarea rezoluțiilor asupra acestora pe site-ul fiecărei facultăți și pe site-ul OSUT (www.osut.ro).
Portofoliile depuse de studenți în vederea acordării creditelor pentru activități de voluntariat trebuie să fie constituite din:
 • Raport de activitate aferent activităților în baza cărora se solicită creditele (conform – Anexei 2 la Regulamentul privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat);
 • Copii aferente diplomelor, titlurilor sau certificărilor – dacă este cazul;
 • Adeverință din partea ONG-ului înregistrat în Repertoarul ONG al UVT care să ateste activitatea de voluntariat în cuantum de minimum 60 ore;
 • Evaluare realizată de supervizorul/coordonatorul voluntarului din cadrul ONG-ului în care s-a realizat activitatea de voluntariat (conform Anexei 3 la Regulamentul privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat).

Orice student al Universității de Vest din Timișoara are dreptul de a depune portofoliu în vederea acordării creditelor pentru activități de voluntariat.

Rezultatele analizei dosarelor de VOLUNTARIAT - Semestrul II 2019


ANUNȚ

În atenția studenților din anii terminali
ANUL III (licență)
și ANUL II (master)
TOATE PROGRAMELE DE STUDII,

Cererile de reexaminare pentru examenele restante din anii I si II planificate în perioada 17.06.2019 – 30.06.2019 - Sesiunea C (aferentă semestrelor I și II), se depun la secretariatul facultății până în data de 31 mai 2019.(click cerere)


ANUNȚ

În atenția studenților din ANUL II (licență)
TOATE PROGRAMELE DE STUDII,

Cererile de reexaminare pentru examenele restante din anul I planificate în perioada 01.07.2019 – 07.07.2019 - Sesiunea BII (aferentă semestrului II), se depun la secretariatul facultății până în data de 21 iunie 2019.(click cerere).


Pentru restituirea a 1/2 din taxa de reexaminare, se vor depune la Infocentru (et.2, bir. 236, intre orele 8-16) urmatoarele documente:

- Cererea de restituire (click cerere)
- Copie C.I.
- Extras de la bancă cu contul IBAN.

În atenţia studenţilor care au optat pentru disciplina facultativă "Voluntariat"

Rezolutia Comisiei FMI de analiza a dosarelor de voluntariat

Studenții ce au optat pentru disciplina facultativă "Voluntariat" sunt rugați să depună dosarul de evaluare a activitaților individuale de voluntariat la secretariatul facultății, până joi 7 februarie, ora 12. Vă rog să consultati Regulamentul UVT de acordare a creditelor de voluntariat completând Anexa 2 și Anexa 3. Dosarul trebuie să conțină documente justificative ale activităților voluntare desfășurate în cadrul UVT.

- Regulament privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat
- Anexa 2 - Raport al activității de voluntariat
- Anexa 3 - Raport de evaluare a activității de voluntariat


În atenția studenților care au examene restante din anii anteriori:

Examenele restante din anii anteriori pot fi susținute doar în sesiunea A2 (11.02-17.02.2019). Prezentarea la examen este condiționată de completarea și depunerea unei cereri (link cerere) și plata taxei de reexaminare (200 lei/examen).
Cererile pot fi depuse în perioadele 07.01 - 11.01.2019 și 14.01 - 18.01.2019 între orele 8:00 si 16:00 la Secretariatul Facultății de Matematică și Informatică - cam 236, etaj 2.


Metodologie transport feroviar gratuit pentru studenți

NORMELE METODOLOGICE din 31 ianuarie 2017 privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi. Publicate în Monitorul Oficial 91 din 01-feb-2017.