ADMITERE MASTER- SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020


LOCURI DISPONIBILE


Domeniul Informatică

Artificial Intelligence and Distributed Computing: 10 locuri cu taxă

Inteligență artificială și calcul distribuit: 14 locuri cu taxă

Inginerie software: 2 locuri cu taxă

Big Data - Data Science, Analytics and Technologies: 3 locuri fără taxă și 18 locuri cu taxă

Securitate cibernetică: 7 locuri cu taxă

Bioinformatică: 8 locuri cu taxă


Domeniul Matematică

Modelări analitice și geometrice ale sistemelor: 7 locuri fără taxă și 33 locuri cu taxă

Matematici financiare: 3 locuri fără taxă și 35 locuri cu taxă


CALENDAR


Înscriere la concursul de admitere (online prin http://admitere.uvt.ro)

7-16 septembrie 2020 (în ultima zi înscrierile se pot face până la ora 14:00)

Interviul de admitere (online): 17 septembrie 2020

planificarea pentru interviu va fi afișată în 16 septembrie 2020 (ora 18:00)

Perioada de confirmări: 18 - 20 septembrie 2020

Detalii: https://sites.google.com/e-uvt.ro/uvt-fmi-admiteremaster2020/.