ADMITERE - Sesiunea Septembrie 2020


Locuri scoase la concurs:


Domeniul Matematică:

Matematică: 30 locuri cu taxă

Matematică informatică: 40 locuri cu taxă


Domeniul Informatică:

Informatică: 5 locuri cu taxă

Informatică (în limba engleză): 5 locuri cu taxă

Informatică aplicată: 15 locuri cu taxă


Notă: în cazul retragerii unora dintre candidați admiși, în sesiunea din iulie, pe locuri bugetate, candidații admiși pe locuri cu taxă pot glisa pe locuri bugetate, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere. Candidații care sunt transferați pe locuri bugetate au obligația de a depune diploma de bacalaureat în original până în 25 septembrie 2020.

Calendarul admiterii:


Perioada înscriere (online prin http://admitere.uvt.ro) : 7.09 - 13.09.2020

Afișarea rezultatelor preliminare: 15.09.2020, ora 14:00

Contestații: 15.09.2020, ora 14:00 - 16.09.2020, ora 14:00 (prin e-mail la admitere.fmi@e-uvt.ro)

Afișarea rezultatelor după contestații: 16.09.2020, ora 16:00

Perioada de confirmări: 16.09.2020, ora 18:00 - 18.09.2020, ora 12:00

Afișarea listelor finale cu studenții care au confirmat: 19.09.2020

Detalii la https://sites.google.com/e-uvt.ro/admiteremateinfo2020/