Pentru orice tip de cerere (link Formular general cereri UVT), vă rugăm să vă adresați secretariatului numai prin intermediul e-mailului oficial (info@e-uvt.ro).
In semestrul I al anului universitar 2021-2022 toate activitățile didactice de la Facultatea de Matematică și Informatică se organizează în format online.

PLATA TAXEI pentru studentii în regim CU TAXĂ, licență și master  
Taxa de scolarizare pentru anul universitar 2021-2022, trebuie achitată după cum urmează:

  · pentru studenții din anul I de studii:
    - ciclul de studii universitare de licență
      I. 30% din valoarea taxei (pentru studenții de la domeniul Informatică) - se achită până la data de 15 ianuarie 2022;
      II. 50% din valoarea taxei (pentru studenții de la domeniul Matematică), se achită până la data de 15 martie 2022, de către studenții care rămân pe loc cu taxă în urma reclasificării pe locuri finanțate de la bugetul de stat și pe locuri cu taxă ce va fi efectuată în urma sesiunii de examene B-I.
    - ciclul de studii universitare de masterat - a treia tranșă din taxa de studii - 30% din valoarea taxei - se achită până la data de 15 ianuarie 2022.

  · pentru studenții din anii II și III ai ciclului de studii universitare de licență, respectiv anul II al ciclului de studii universitare de masterat - a doua tranșă din taxa de studii - 50% din valoarea taxei - se achită până la data de 15 ianuarie 2022.

Cuantumul taxelor de studii aferent anului universitar curent este disponibil AICI.

Taxele pot fi achitate prin intermediul platformei online StudentWeb, contectându-vă cu contul vostru de e-mail instituțional (@e-uvt.ro) și accesând secțiunea Financiar -> Plăți.

Neplata taxei de studiu în termenele stabilite are ca efect suspendarea producerii efectelor juridice - drepturi și obligații - ce decurg din contractul de studii. Astfel, studenții care până la data de 15 ianuarie 2022 nu au achitat toate tranșele din taxa de studii scadente până la acel moment, în conformitate cu contextul lor educațional, nu vor putea susține examenele în sesiunile aferente semestrului I al acestui an universitar, nefiind înscriși în cataloagele de examen, contractul de studii fiind suspendat până la achitarea tranșelor din taxa de studii restante.
 
Planificare Sesiuni A1 și B1 - semestrul 1 - 2021-2022:
Licentă (Actualizare: 17.12.2021)
Master (Actualizare: 17.12.2021)
ORAR - semestrul 1 - 2021-2022:
Licentă (Actualizare: 10.10.2021)
Master (Actualizare: 24.09.2021)
Orar consultații semestrul 1 - 2021 -2022 (Actualizare: 04.10.2021)
- Informatică
- Matematică
Grupe/subgrupe și repartizare cursuri opționale (Actualizare: 12.10.2021)
Deschiderea anului universitar 2021-2022 (27 septembrie, ora 15:00, online) (Actualizare: 24.09.2021)
Săptămâna de inițiere la UVT - FMI (Actualizare: 17.09.2021)

ANUNȚURI

Concursul FMI-2022 (Inscriere: 15 ianuarie 2022 - 30 martie 2022) 

Informații finalizare licență și master

Voluntariat semestrul 1, 2021/2022

Internship FMI (perioada de înscriere 03.12.2021-10.12.2021)

Contestatii burse FMI

Liste Burse Semestrul I 2021-2022

IT Fest 2021 - competiții pentru studenți

Hackaton - 13 noiembrie - ora de start : 9:00 - Link formular
Algoritmica - 14 noiembrie - ora de start: 9:00 - Link formular
CTF - 14 noiembrie - ora de start: 17:00 - Link formular

Detalii privind concursurile sunt disponibile la https://itfest.osut.ro/

BURSE - semestrul 1, an universitar 2021-2022

In atenția studenților care au examene nepromovate din ani anteriori celui în care sunt înmatriculați, a celor care repetă anul și a celor aflați în prelungire de studii: 

- taxele pentru recontractarea disciplinelor și taxele de reexaminare trebuie achitate până cel târziu vineri, 15 octombrie 2021 prin intermediul platformei online StudentWeb (secțiunea Financiar -> Plăți)


In atenția studenților din anul 3 licență și anul 2 master - domeniul Informatică:

Alegerea temei de licență/dizertație trebuie finalizată până în 30.10.2021 prin parcurgerea etapelor specificat la:
- licență 
- dizertație 


Opportunity for students: PiNTEAM Internship (Actualizare: 01.10.2021)

Punctaje cazare anul universitar 2021/2022 (Actualizare: 08.09.2021)

Conferința Prow 2021 (Actualizare: 06.09.2021)