Anunț acordare burse de performanță

În urma discuțiilor purtate cu conducerea UVT și reprezentanții OSUT s-a decis ca acordarea burselor de performanță să se facă semestrial.

Având în vedere cele de mai sus, rugăm studenții care îndeplinesc condițiile de atribuire a unei astfel de burse (Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), art. 14)  să depună un dosar la secretariatul facultății în perioada 20-21 martie 2018. 

Comisia de acordare a burselor din cadrul FMI, a decis conform Art. 7.1 din regulamentul UVT, să distribuie cele 11 burse de performanță acordate de facultate, astfel:

- Informatică : 5 licență, 2 master

- Matematică : 3 licență, 1 master 

În cazul mediilor egale, departajarea se va face prin aplicarea, în ordine, a următoarelor criterii: 

a) numărul total de credite obținute de student în semestrul precedent (inclusiv materiile facultative); 

b) participarea la activități extracurriculare și de voluntariat; 

c) mediile semestrelor anterioare; 

d) media de admitere