Anunț burse sociale semestrul 2

In conformitate cu Regulamentul UVT 2017/2018 de acordare a burselor, studenţii FMI (ciclurile de studii de licenţă şi master) pot depune dosarul pentru obținerea bursei sociale în semestrul 2.

Dosarul de bursă socială va cuprinde următoarele documente: 

1. cerere tip bursă socială

2. documentele doveditoare ale situaţiei sociale (Anexa 2 din REGULAMENTUL UVT)

3. declarație pe proprie răspundere

4. dosar plic

Conform art.16 din Regulamentul UVT 2017/2018 de acordare a burselor, pentru bursa sociala pe semestrul 2, lunile care se iau în considerare la calcularea veniturilor unei familii sunt octombrie, noiembrie și decembrie 2017.

Dosarele de bursă socială se preiau la SECRETARIATUL FMI în perioada 19.02.2018 - 02.03. 2018.