Burse semestrul 2 - Acte necesare - termen: 13.03.2017

Studenţii care doresc să obţină o bursă de ajutor social cu caracter permanent trebuie să depună actele necesare la Secretariatul facultăţii, cam. 236, până în 13 martie 2017.

Lista cu actele necesare se gaseste la adresa: https://math.uvt.ro/v2/documents/studenti/burse/Acte-necesare-burse-sociale.pdf

Bursele pentru activitatea academică sunt cumulabile cu bursele sociale, studentul putând beneficia de ambele tipuri de burse pe parcursul unui an universitar: bursele sociale se cumulează cu cele de performanță, merit sau studiu.

Plafonul maxim de venit lunar mediu pe membru de familie este de 1065 lei.

Informaţii suplimentare se obţin la Secretariatul facultăţii (cam. 236).