Relații internaționale

Comisia de relații internaționale

 

1. Conf. dr. Dan COMĂNESCU (prodecan) - președinte

2. Conf. dr. Cornelia VIZMAN (coordonator domeniul Matematică) - membru

3. Lect. dr. Adrian CRĂCIUN (coordonator domeniul Informatică) - membru

4. Stud. Tudor Alexandru SIMA - membru