Etică

Comisia de etică a Facultăţii de Matematică şi Informatică

 

Lect. dr. Ioan CAŞU - preşedinte

Lect. dr. Loredana TĂNĂSIE - membru

stud. Andrei Cristian CÎRLEA - membru