Prezentare stagii de practica: joi, 26 aprilie, ora 18:00, Amfiteatrul Ioan Mihai

Alte detalii la: https://sites.google.com/uvt.ro/practica-fmi/home.

Alte informații (unele de importanță istorică) pot fi găsite în articolele categoriei Stagii de Practică - http://www.math.uvt.ro/v2/index.php/ro/educatie/26-stagii-de-practica